WELCOME TO MECHANICAL ENGINEERING & ARCHITECTURE WEBSITE THAT MANAGE BY ENG.MOHAMMAD SAJAD RASHIDPOUR.............PLEASE SEND YOUR OPINIONS TROUGH "SEND OPINIONS" IN TOP OF SITE OR TROUGH SMS : 30008561856123........GOOD LUCK
خانه دانلود 100 مقاله تخصصی

PostHeaderIcon دانلود حدود 100 مقاله تخصصی مهندسی مکانیک

جهت دانلود ، روی هر کدام از عناوین زیر کلیک کنید سپس حدود 15 ثانیه صبر کنید تا لینک دانلود در صفحه باز شده ظاهر شود

 

1-توليد شبکه‌ي بي‌سازمان متحرک براي حرکت‌هاي با جابجايي زياد

2-تحليل كمانش ورق FGM‌ بر اساس تئوري سطح خنثي فيزيكي

3-يک معادله جديد براي راندمان اکسرژي کلکتورهاي حرارتي فتوولتائيك خورشيدي بر اساس نرخ اتلافات اکسرژي

4-بررسي مسئله انتقال حرارت گذراي معكوس در تخمين شدت يك چشمه حرارتي خطي در صفحات FGM به روش گرادياني مزدوج

5-تحليل اجزاي محدود مکانيزم ايمني در يک کنترل‌کننده مکانيکي

6-انتقال حرارت ترکيبي جابجايي آزاد وهدايت در محفظه متخلخل حاوي قطعه جامد

7-مطالعه عددي انتقال حرارت اجباري در يک مجرا با ديواره موجدار سينوسي و بررسي هندسي مجرا جهت استفاده در مبدل هاي حرارتي صفحه- فين فشرده

8-بررسي تاثير بر هم کنش پارامترهاي فشار ،زمان و طول زماني پاشش سوخت بر عملکرد و آلايندگي موتور ديزلي

9-شبيه سازي کشش عميق فلزات به کمک اصطکاک با ورقگير هشت قسمتي

10-شناسايي غيرمخرب مكان و اندازه يك حفره در يك جسم دو بعدي با استفاده از اندازه‌گيري‌هاي دمايي و شبكه عصبي مصنوعي

11-OPTIMIZATION THE DESIGN OF A HIGH PRESSURE INTENSIFIER PUMP COMPONENTS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS

12-بررسي تجربي اثر پارامترهاي جوشکاري صفحه داغ بر انرژي شکست و استحکام کششي درزجوش قطعات ترموپلاستيکي

13-تحليل خزشي ديسک دوار غير همگن با ضخامت متغير

14-A new insight into the nonlinear vibration of dagger shaped atomic force microscope cantilevers by considering the Hertzian contact theory

15-تحليل عددي اثر فشارنوساني بر بهبود شکل‌دهي در فرآيندهيدروفرمينگ لوله هاي خميده به روش اجزاي محدود

16-بررسي تغييرات دما در تاير خودروهاي سنگين در اثر افزايش بارگذاري

17-بررسي رفتار مكانيكي تير مرتعش با سطح مقطع متغير و مقايسه آن با يك تير مرتعش يكنواخت

18-بررسي اثر افزودن نانوذرات رس در خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن-الياف شيشه جهت بكارگيري در فن رادياتور خودرو

19-ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر دقت روش بدون المان گالرکين در حل مسائل مکانيک جامدات

20-تحليل مسائل شکل دهي فلزات بر اساس قابليت روش بدون المان    RPIM

21-تاثير اصطكاك بين سنبه و ورق در شبيه سازي فرايند كشش عميق در تحليل غير خطي اكسي سيمتريك با نرم افزار ABAQUS

22-آناليز حرارتي و بهينه سازي يک هواگرمکن تشعشعي متخلخل جديد، با استفاده از روش طولهاي مجزا، در ميدان دو بعدي مستطيلي

23-تحليل فرآيند اکستروژن پيچشي در قالب با سطح مقطع بيضوي با استفاده از روش کران بالا

24-بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير25-مطالعه اثر نسبت کشش بر منحني حد گسيختگي در فرآيند هيدروفرمينگ با سنبه سر کروي

26-طراحي و ساخت دستگاه تست شمع موتور

27-طراحي و ساخت سايبان کولرهاي آبي با استفاده از بنرهاي استوک

28-کنترل پايداري خودروي هيبريد با استفاده از موتورهاي الکتريکي

29-شبيه سازي پيل سوختي ومقايسه تأثيرات شاراکسيژن ورودي بر توان و ولتاژ PEM  و SOFC

30-بررسي تغييرات ضخامت ديواره مخروط آلومينيومي با افزايش زاويه شکل دهي، در فرآيند شكل دهي نموي يك نقطه به صورت دو مسيره

31-جانمايي مناسب وسايل احتراقي؛ راهکاري در جهت بهبود کيفيت هواي داخل

32-شبيه سازي سه‌بعدي فرآيند شکل دهي افزايشي دو نقطه اي ورق آلومينيومي به روش اجزاي محدود

33-بررسي اهرم بندي سيستم فرمان رک و پينيون در خودروي آپادانا و تعيين هندسه بهينه

34-طراحي يک سيستم انرژي بر توليد همزمان با کارايي بالا براي استفاده در بخش تجاري

35-انتقال حرارت جابجايي آزاد در محفظه مربعي حاوي محيط متخلخل داراي توليد انرژي يکنواخت، در شرايط مرزي مختلف

36-کمانش ورق بيضي شکل در دستگاه مختصات بيضوي به روش ريلي ريتز

37-بررسي اثر پوشش شيشه‌اي بر بازده گردآورنده‌هاي حرارتي فتوولتائيك خورشيدي

38-بررسي خواص مکانيکي و خستگي Al6061  با ساختار UFG  حاصل از پروسه ECAP

39-تحليل ترموالاستيك ديسك دوار FGM با ضخامت متغيير طبق تئوري تغييرشكل برشي مرتبه سوم به روش DQ

40-بهينه سازي سيکل تبريد اجکتوري جهت بالا بردن راندمان سرمايشي

41-تحليل ارتعاشي تير اويلر- برنولي ترک‌دار با دو ترک لبه باز

42-توليد شبکه‌ي بي‌سازمان دو‌منطقه‌اي براي استفاده در شبکه‌هاي متحرک

43-رويکرد ميکرو مکانيک براي بررسي آسيب هاي خستگي مواد مرکب

44-بررسي عددي و تجربي تاثير فشار نوساني بر نيروي شکل دهي در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل

45-محاسبه‌ي نيروي نورد گرم ميل‌گرد در پاس‌هاي گرد-بيضي-گرد با استفاده از شبيه‌سازي اجزاي محدود

46-يافتن موقعيت بهينه جهت نصب بخاري ديواري در يک اتاق به روش عددي

47-شبيه سازي اجزاي محدود توليد قطعه T شكل آلومينيومي به روش هيدروفرمينگ لوله

48-نرم افزار محاسبه ضربه قوچ در خطوط انتقال سيال

49-تحليل تغيير شکل پوسته استوانه اي  FGM  به روش GDQM

50-خمش تير خميده ساندويچي با هسته ويسکوالاستيک

51-Single-Phase Heat Transfer in Laminar Flow in Microchannel

52-بررسي عددي انتقال حرارت در جريان آرام بر روي موانع مربعي متصل به ديواره کانال

53-بررسي عددي اثر ميزان شيب در جداره فوقاني حفره ذوزنقه و نيز اثر ترتيب گرمايش جداره عمودي حفره بر انتقال حرارت

54-Three-dimensional simulation and Parametric Study of Multistage hot Roll-Forging Process by the Finite Element Method

55-شبيه سازي عددي  فشرده سازي پودردر درون قالب  براي پيش بيني چگالي خام و نحوه توزيع آن در قطعات توليدي در فرآيند متالورژي پودر

56-مدلسازي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد برروي سطوح عمودي با آرايشي از فين هاي مستطيلي

57-بهينه سازي عملکرد شومينه و اندازه گيري پارامتر هاي مؤثر بر بازده آن

58-تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري استوانه‌هاي FGM به روش بدون المان

59-ارتعاش آزاد تير اويلر– برنولي با استفاده از روش تجزيه اصلاح شده Adomian

60-مطالعه عددي تاثيرتغيير شكل پره مستطيلي برضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد، برروي سطوح عمودي با پره مستطيلي عمودي

61-Torsional Buckling of Nonhomogeneous Cylindrical Shells

62-بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر راندمان اکسرژي يک بويلر صنعتي

63-تحليل آيروديناميکي جريان ناپايدار حول ايرفويل نوساني با استفاده از روش طيفي- زماني

64-تاثير پارامترهاي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي به روي ورق st12 و مقايسه آن با نتايج شبيه سازي توسط نرم ABAQUS

65-بررسي تاثير موليبدن بر دوقلويي هاي مکانيکي و اندازه دانه فولاد پرمنگنز Fe-33Mn-3Si-2Al

66-بررسي افزايش ظرفيت كمپرسور سانتريفيوژ با استفاده ازشبيه سازي عددي

67-تحليل غيرخطي صفحات دايروي كامپوزيتي با لايه‌هاي پيزوالکتريک با تئوري مرتبه سوم

68-تحليل عددي كار سيال در يك چرخه‌ي استاندارد هواي اتكينسون

69-بررسي تجربي تاثير پارامترهاي ماشينکاري EDM   بر سلامت سطح آلياژ Ti–6Al–4V

70-بررسي تجربي اثر پارامترهاي جوشکاري صفحه داغ بر مقاومت به ضربه درزجوش قطعات ترموپلاستيکي

71-کمانش و پايداري ستون ويسکوالاستيک به روش المان محدود

72-بررسي تأثير گردباد پشت توربين باد بر توان توليدي توربين در مزارع بادي

73-Reduce Energy Consumption Using Pinch Technology

74-Investigation of Micro Internal Combustion Engine from Thermodynamic

75-مقايسه بين سيکل ساده توربين گازي وسيکل مجهزبه خنک کن مه پاش از ديدگاه اگزرژي

76-تعيين تعداد مراحل قالبهاي پيش فرم در فرآيند رول فورجينگ داغ چند مرحله اي به روش اجزاء محدود

77-افزايش حد شکل دهي آلياژ آلومينيوم در فرايند کشش عميق گرم

78-تحليل نظري اثر پارامترهاي مختلف اقليمي بر عملکرد آب شيرين کن خورشيدي تقطيري

79-پيش بيني نيرو در فرايند اکستروژن معکوس قطعات توخالي به کمک شبکه عصبي مصنوعي

80-وابستگي پاسخ سيستم درمحدوده قفل شوندگي به حاصلضرب جرم درميرايي در ارتعاشات ناشي ازجريان گردابي

81-بررسي يک صفحه مستطيلي تحت بارگذاري فشاري ونيروي گسترده يکنواخت برشي با تکيه گاه ساده به روش اجزاء محدود

82-مقايسه ي حل گرهاي استاتيک ضمني و ديناميک صريح در شبيه سازي شکل‌دهي غلتکي کانال متقارن

83-بررسي عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي در حفره ذوزنقه اي تحت زواياي مختلف

84-تأثير جهت گيري بر موقعيت بهينه عايق در ديوار يک ساختمان با تهويه طبيعي در اقليم گرم و خشک

85-بهينه سازي مصرف انرژي در تاير

86-New Flow Regimes in Microsystems

87-تعيين پروفيل سايشي غلتک‎هاي نورد گرم ورق با شبکه‎هاي عصبي و بهينه‎سازي توسط الگوريتم ژنتيک

88-مميزي انرژي ساختمان در استان خوزستان و ارائه راهکار با بازگشت سرمايه از نگاه ملي و مصرف کننده

89-روشهاي مدلسازي و شبيه سازي ويژگيهاي مكانيكي نانوكامپوزيتهاي پليمري

90-مقايسه فرايند هيدروفرمينگ فشار بالا و فرايند هيدروفرمينگ فشار پايين به روش اجزاي محدود

91-بررسي دو مدل‌ نسبت گرمايي ويژه‌ي گاتوفسکي و برانت، براي تخمين دماي هواي درون سيلندر با مدل آزاد سازي گرما در موتور احتراق داخلي

92-مقايسه بين نتايج آزمايشگاهي، تئوري و المان محدود براي فرآيند کشش سيم مسي

93-A FEM Study of front tension and back tension effects in cold foil rolling process

94-طراحي مبدل حرارتي براي ليزر صنعتيCO2  با جريان محوري سريع گاز

 
ШЄШ­Щ„ЫЊЩ„ ШўЩ…Ш§Ш± ШіШ§ЫЊШЄ Щ€ Щ€ШЁЩ„Ш§ЪЇ